Skip link

גידור סיכונים

גידור סיכונים הוא תחום חשוב ביותר לרווחיות העסקים. אנסה בפוסטים קצרים וממוקדים להסביר את הנושא למי שמתעניין

הסבר על מכשירי ההגנה הקיימים

הגרפים באדיבות FXG תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים…

ניתוח טכני – מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index)

מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index) פותח על ידי דונלד למברט בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת. ההנחה שעליה מתבסס מדד CCI היא שמחיר הנכס מושפע ממחזוריות הקיימת בשווקים. המחיר משתנה מגבוה לנמוך במרווחי זמן מוגדרים וברצף מסוים. אם נוכל לגלות את המחזוריות בשוק נוכל גם לזהות את נקודות ההיפוך של המגמות. זיהוי נקודות הקיצון נעשה באמצעות מדד CCI.

ניתוח טכני – המחזור מדדהחיובי ומדד המחזור השלילי

העיקרון הטמון במדדי PVI ו-NVI הוא שמחזורי המסחר עולים כאשר הציבור נכנס לשוק ויורדים כאשר הקהל הרחב יוצא ממנו, באותו הזמן המקצוענים תופסים את הפוזיציות ובלי הרבה רעש עושים את הכסף החכם.

החשיבות שבמסחר על פי תכנית

כדי להצליח במסחר בבורסה דרושים מספר תנאים. התנאי הראשון והברור מאליו הוא חיזוי נכון. כאשר אנו מצליחים לחזות את ההתנהגות העתידית, אנו יכולים לנצל אותה לעשיית רווחים. ללא תחזית המבוצעת על בסיס כלכלי או טכני נגשש כמו עיוורים באפלה.

ניתוח טכני – מתנד פרבוליק סאר כחלק מתוכנית המסחר

נקודת הפרבוליק מתהפכת כשהמחיר חוצה אותה. בהתחלה כשנקודה רק התהפכה היא נמצאת רחוק מהנר של המחיר. אך ככל שהתנועה מתחזקת או ככל שעובר זמן, הנקודות של הפרבוליק מתרחקות אחת מהשנייה, מתקרבות לנרות והעקומה הפרבולית הופכת לתלולה יותר.