Skip link

תחזית של תטא ל-22 בדצמבר 2019

בגרף, השוואה בין מדד ת”א 35, ת”א 90 והיתר 150. רואים שת”א 90 ממשיך להיות המדד החזק ביותר.
המדדים חיוביים, ת”א 35 רחוק בכשלושה אחוזים משיא כול הזמנים ובאופן לא מפתיע האס אנד פי נמצא בשיא