Skip link

ניתוח טכני למניית גאפ – (סימבול GPSׂ)

Facebook

ניתוח טכני למניית  GAP (סימבול GPS)

 מחיר אחרון: 43.25$
גאפ פועלת כחברת הלבשה קמעונאית אשר משווקת את מוצריה במעל 3350 חנויות ומעסיקה כ-136,000 עובדים, בנוסף החברה מפעילה אתר אינטרנט למכירה דרך הרשת.
החברה מציעה הלבשה, אביזרים ומוצרי טיפוח תחת המותגים הבאים:
 Gap , Old Navy , Banana Republic , Piperlime , Athleta, Intermix
מותגים אלו כוללים מוצרי הלבשה לפי עונות, פיג’מות, הלבשה תחתונה, הלבשה ספורטיבית ומותגי יוקרה. בנוסף החברה מוכרת גם תיקים, נעליים, תכשיטים, מוצרי טיפוח ומשקפי שמש.
להלן גרף המניה ל-14 השנים האחרונות
gps-14-years
מגרף המניה ניתן לראות את רמות השיא בהן היא נסחרה בשנת 2000 ואת הצניחה אשר הגיעה בשנתיים לאחר מכן ומחקה יותר מ-80% משוויה. המניה המשיכה לנוע בטווח של 10-20 דולר למניה בעשר השנים שאחרי כאשר במפולת של 2008 היא ירדה מחלקו העליון של הטווח לחלקו התחתון, רחוק מאוד ממחיר השיא.
להלן גרף המחיר לשנתיים האחרונות
gps-2-years
הגרפים באדיבות בורסה גרף, תוכנה לניתוח טכני
מהלך העליות החד אותו בצעה המניה מתחילת 2012 ואשר נמשך כשנה וחצי החזיר אותה לרמות השיא שלפני הנפילה והביא לעלייה עד ל-46$. רמת ה-36.5$ שהייתה רמת התנגדות, הפכה לתמיכה וירידת המחיר נעצרה שם כמה פעמים במהלך אוקטובר 2013 ופעם נוספת בסוף ינואר 2014. חידוש העלייה פרץ את ההתנגדות ברמת ה-42$ אירוע שסיפק את האישור לחידוש העליות והגדילה מאוד את הסבירות ליצירת שיא חדש.
אסטרטגיות המסחר לכניסה לפוזיציה.
יש להמתין לתיקון וקרבת המחיר ככל האפשר לרמת התמיכה ב-42$ ורק אז לבצע קנייה. רמת ה-42$ היא התמיכה השנייה בחשיבותה אחרי רמת ה-36.5$ שכנראה המחיר לא יגיע אליה בקרוב. אם השוקים עדין חיוביים ושיאים חדשים צפויים להמשיך ולהישבר, גם השיא של מניית גאפ צריך להישבר כך שיעד המחיר הוא 46$ ויותר בשלושת החדשים הקרובים. אם נרכוש נצליח לרכוש ב-42$ ובמקרה של חצייה מטה של רמת התמיכה ב-42$ נמכור מיד אזי הסכום שבאפשרותנו להפסיד נמוך מאוד ביחד לרווח האפשרי.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ (עד 16.06.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ), ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ — 02-6251213