Skip link

ניתוח טכני למניית TJX

Facebook

ניתוח טכני למניית TJX

מחיר אחרון :61.46 $
חברת טי.גיי.אקס הינה הבעלים של מספר רשתות למכירת אביזרי ביגוד והלבשה וציוד לבית בארצות הברית ובעולם. הרשתות פועלות תחת השמות המסחריים T.J  בארצות הברית,WINNERS  בקנדה ו-T.K MAXX בבריטניה ואירלנד.
הרשתות מתמחות במגוון אביזרי ביגוד והלבשה במחירי מבצע והנחות משמעותיות לעומת רשתות אחרות ובנוסף מפעילה החברה שתי רשתות לממכר ציוד ומוצרים מעוצבים לבית.
להלן גרף מנית TJX  ל-14 שנים
tjx14years
אחרי הנפקתה בתחילת שנת 2000 אז עמד מחירה של טי.גיי.אקס על 3 דולר עלה מחירה ל-17 דולר לפני המשבר של 2008 ולאחר מכן ירד לשפל של 8 דולר בסוף שנת 2008.
גרף מנית TJX ל-3שנים:
tjx-3-years
הגרפים באדיבות בורסה גרף, תוכנה לניתוח טכני
מאז 2009 התאושש מחירה בצורה משמעותית והיא זינקה למחיר שיא של 64 דולר בינואר 2014 המהווה עליית מחיר מדהימה של פי 8 תוך חמש שנים.
אם נבחן את התנהגות המחיר בשנים האחרונות נראה שהמחיר מתנהל בתוך קווי מגמה ברורים עם נקודות שיא ושפל מסודרות בסדר עולה. מתחילת 2011 המניה במסלול עולה עד שהגיעה לשיאה בינואר 2014 שם נעצרה פעמיים ויצרה דאבל טופ שרמז על היציאה לתיקון לכיוון קו המגמה התחתון.
ירידת המחיר של ינואר ספקה לנו שתי הזדמנויות כניסה טובות. האחת בהנחה שהמניה עדין במסלול עולה וההתנגדות ורמת ה-60$ שנפרצה מעלה משמשת תמיכה. קנייה במחיר המסחר האחרון יחייב חיתוך הפסד אם מחירה של TJX ירד מתחת לרמת ה-60$ ליותר מיום או יומיים.
האסטרטגיה האפשרית השנייה היא פריצה מלאה שמלווה במחזור מסחר גבוה, וסגירה מעל לרמת ה-64$ שהוא השיא האחרון של המניה וגם התנגדות משמעותית במקרה כזה נחתוך הפסד בירידה אל מתחת ל-64$ ליותר מיום או יומיים.
יעד המחיר הוא 75$ תוך חצי שנה.
בהצלחה.
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ (עד 16.06.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ), ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ — 02-6251213