Skip link

תחזית של תטא ל-6 בנובמבר 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-6 בנובמבר 2016

בועז אילון

 

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1387.60

פער הארביטר’ג עומד על מינוס (%0.47-) ועל כן צפוי מדד ת”א 25 להתנהל בירידה ל-1380 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה מעט יותרוהם מבטאים מדד של 1389.97

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:

מדד ת”א 25     –     (9.23%-)
ת”א 75        –         (9.19%)
מדד היתר 50   –      (21.99%)

מניות הפארמה הישראליות ממשיכות למשוך מטה כאשר טבע נפלה בתשעה וחצי אחוזים ביום חמישי ועלתה בחזרה ב-2.65% ביום שישי בגלל הודעה על חקירה בנושא תיאם מחירים בין חברות. התנהגות זו היא בהתאם למגמה מתחילת השנה, שמשכה את מדד ת”א 25 מטה. מדד היתר 50 ממשיך לבלוט בעליות חדות וגם ת”א 75 עלה יפה מתחילת השנה.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

מדד ת”א 25 נמצא במגמה שלילית. בירידה של סוף יוני שבר ת”א 25 שפל נמוך יותר ובכך סיפק אישור נוסף שהמגמה שלילית. ת”א 25 נמצא בדשדוש בתחום של 1,500-1380 נקודות, רצועה של כ-8% ששבירתה מטה תיתן את האישור ליציאה מהיציבות והפתיחה מחר צפויה להביא את המחיר לחלק התחתון של הרצועה. אבל רמת ה-1380 מטה, צפויה ירידה מהירה שתביא את מדד ת”א 25 ל-1,230- שם מחכה התמיכה המשמעותית הבאה- תוך חודשיים מיום השבירה. סביר להניח שהשבירה לא תתרחש מיד ועל כן סביר שמדד ת”א 25 יעלה לאחר הירידה של הבוקר.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2079.5

שבירת רמת ה-2120 מטה במדד החשוב בעולם לא הייתה אמורה להתרחש שכן רמה זו הייתה התנגדות משמעותית ולפיכך הפכה לתמיכה משמעותית. שבירה זו מספקת איתות שלילי מאוד וצפוי גל יורד חד ומהיר עד לרמת ה-1,880 לפחות, כתיקון למגמה העולה ואולי אפילו שינוי כיוון ארוך טווח. אם לא יישבר השפל של תחילת 2016 ברמה של 1810 עלינו להניח שהמגמה עדיין חיובית ושהירידה היא תיקון בלבד במגמה העולה
קורה משהו מאוד נדיר שכן שוקי המניות בעולם שליליים ונמצאים רחוק מהשיא שלהם אבל בארצות הברית המגמה חיובית וחלק מהמדדים שברו שיאים.
שווקי ארצות הברית ובעיקר מדד האס אנד פי 500 והדאו ג’ונס חיוביים. צריך לזכור שהמניות עולות כבר 7.5 שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.


להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:

תשואה ב-2016

אס אנד פי 500          (2.02%)
בריטניה-פוטסי           (7.22%)
גרמניה-דקס              (0.24%)
דאו ג’ונס                  (2.67%)
ניקיי ביפן                  (8.38%-)
נאסדק                     (0.78%)
נאסדק 100              (1.46%)
צרפת- קאק              (5.60%-)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

המבנה של מדד האס אנד פי 500 חיובי שכן בחודש יולי נפרצה ההתנגדות המשמעותית ברמת ה-2120 נקודות ונשבר שיא גבוה יותר. רמת ה-2120 הייתה התנגדות משמעותית שכן ממרץ 2016 ועד יולי 2016, במשך שנה ורבע, לא הצליח המחיר לפרוץ אותה ולכן רמה זו משמשת היום תמיכה משמעותית שהמחיר היה אמור להישאר מעליה. לפיכך, משנשברה רמה זו מטה, זה איתות מאוד שלילי שיכול אפילו להביא להתחלת מגמת ירידה גם בשוקי ארה”ב. זה גם לא סביר שמדדי ארצות הברית יתנהגו שונה משאר מדדי העולם לאורך הרבה זמן. עלייה אפשרית, אם תתרחש, יכולה להחזיר את המחיר לרמת ה -2120 נקודות לפני המשך ירידה והגעה ליעד המחיר ב-1880 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213