Skip link

תחזית של תטא ל-9 בספטמבר 2012

Facebook

תחזית של תטא ל-9 בספטמבר 2012

בועז אילון

הזהב סיים את הירידה וחזר למסלול עליות, מחיר אחרון: $1736

1
המגמה ארוכת הטווח אינה ניתנת לערעור והיא חיובית כאשר עודף הקונים ברור. כל מגמת עלייה כוללת תיקונים ומחיר הזהב עשה את דרכו מטה במשך קרוב לשנה כאשר הוא יורד ממחיר של 1900$ עד ל-1550$. ביולי, כאשר ניתחתי את התנהגות הזהב כתבתי שבמגמה עולה, ירידת מחיר צפויה להיעצר ב-1550$$ כי שם ממתינים קונים רבים.
במגמה עולה, צפויים גם להישבר שיאים חדשים ועל כן יש לצפות לשבירת רמת ה-1900$ וניתן לקבוע את רמת ה-2000$ כיעד מחיר. על פי קצב העלייה והירידה, הגעה למחיר היעד צריכה להתרחש תוך שנה.
תיקון אפשרי, צפוי להיעצר ב-1550$ אבל ירידה והתבססות מתחת לרמה זו תצביע על היפוך כיוון וירידות מחיר חדות

מעוף, מחיר אחרון: 1112.57

2
האם תישבר רצועת הדשדוש ואם כן, האם תגיע אחריה תנודת מחיר חדה?
המעוף מתנהל בטווח מחיר צר כבר יותר משנה כאשר מלבד הפרעות קטנות המחיר נע בתחום של 1060-1140 נקודות. מדובר ברצועה שרוחבה 7% בלבד.
הסבלנות עשויה מאוד להשתלם. כאשר נפרצות בסופו של דבר רצועות מחיר כאילו, יש סיכויים גדולים לתנועת מחיר חדה ומהירה שעשויה לאפשר השגת רווחים גבוהים בפעילות שלנו.
המעוף בונה מבנה חיובי מעט כבר שלושה חודשים כאשר נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה וההתנגדות המשמעותית ביותר ב-1085 נחצתה כלפי מעלה.מחזורי המסחר אינם גבוהים, עובדה המחלישה את מגמת העלייה ומקטינה את הסיכויים לפריצה ולתנועת מחיר חדה אבל ייתכן שהמחזורים יגדלו אחרי שתתרחש הפריצה.
האופטימיות מותנת בפריצת ההתנגדות. כל עוד אינה מתרחשת אין סיבה אמיתית לאופטימיות וירידה בחזרה לחלק הרצועה התחתון מאוד אפשרית.

נאסדק, מחיר אחרון:  3,138

3
הנאסדק שבר השבוע שיא של 10 שנים. גם הנאסדק והדאו ג’ונס נמצאים בשיא של 4 שנים. שוקי ארצות הברית הם השוקים החזקים ביותר בעולם כרגע.
בכל התחזיות של החודשים האחרונים כתבתי שהנאסדק צפוי לשבור שיא גבוה יותר עד אוקטובר ואכן פריצת השיא התרחשה. היעד שהצבתי לנאסדק הוא 3,250 עד סוף 2012.
מחזור העלייה בו אנחנו נמצאים צפוי להמשיך עוד כשנה ולאחר מכן מחזור העלייה יסתיים ויש לצפות לירידות מחיר חדות.
תיקון אפשרי, צפוי להיעצר ב-2850 לכל היותר. ירידת הנאסדק אל מתחת ל-2837 תיצור שפל נמוך יותר ואם תתרחש, יכולה לאותת על סימן ראשון ליציאה לתיקון מטה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213