Skip link

תחזית של תטא ל-7 במאי 2017

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1409.25
פער הארביטר’ג עומד על אפס ועל כן צפוי מדד ת”א 25 להתנהל בפתיחה ללא שינוי. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה נמוכה הרבה יותר והם מבטאים מדד של 1404.51
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35 –        (3.42%-)
ת”א 90 –               (14.19%)
מדד היתר המניות – (8.29%)
מדד ת”א 90 מוביל בעליה מתחילת 2017.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

רמת ה-1380החזיקה מעמד והמחיר נשאר מעליה ומכאן יש לצפות לעלייה איטית עד חזרה לחלק העליון של הרצועה ב-1470. חולשת מדד ת”א 25 מרמזת שאם לא ישתנה משהו מהותי, במקרה שהפריצה תהייה מעלה, נדרש לחכות לפחות כמה חדשים נוספים עד פריצת רצועת הדשדוש.
התבוננות במדדי חו”ל ובעיקר ארצות הברית מגלה שהמגמה נוטה לחיובית. גם אם נבחן מדדים אחרים בארץ שאינם ת”א 35, נגלה שהמגמה חיובית. בין השאר עלה מדד ת”א 90 בכ-14% מתחילת השנה, כהמשך לעליות של 2016.
התנהגות שכזו מגדילה את הסיכויים לכך שהשבירה הזמנית של רמת ה-1380 מטה היא פריצת שווא ושת”א 35 נגע בתחתית לפני חזרה למסלול עליות.
התחזית היא התנהלות ברצועה שבתחום 1380-1475 בחדשים הקרובים והמתנה לפריצה, עם סיכויים גדולים יותר לפריצה מעלה אבל אם ת”א 35 ישבור שוב את רמת ה-1380 מטה, הסיכויים להמשך ירידה במדד זה יגדלו באופן משמעותי.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2399.28
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל מתחילת השנה:
תשואה ב-2017
אס אנד פי 500  (6.26%)
בריטניה-פוטסי   (1.67%)
גרמניה-דקס      (9.64%)
דאו ג’ונס          (5.66%)
ניקיי ביפן         (0.78%-)
נאסדק            (12.37%)
צרפת- קאק      (11.27%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

עדיין אין סימני חולשה ומדד האס אנד פי 500 נמצא שוב בשיא כל הזמנים. כמוהו גם הנאסדק, הדאו ג’ונס והראסל. המגמה חיובית ונקודות השיא מסודרות בסדר עולה. תיקון אפשרי, עשוי לגרום לירידה עד רמת ה-2188 לכל היותר. קצב העלייה הוא כ-10% לשנה כך שיעד המחיר לסוף 2017 הוא סביב רמת ה-2,500, על פי קו המגמה- פלוס או מינוס 100 נקודות.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר יותר משמונה שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.
הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213