Skip link

פשוט זה לא: מה שלא ידעתם על תעודות סל ממונפות

תעודות סל וקרנות סל ממונפות מושכות תשומת לב רבה בקרב המשקיעים זאת בשל פוטנציאל הרווח הגבוה שהן מבטיחות, ועם זאת ההבנה או הסיכון שטמון במהות מוצר שכזה מקבלת משנה תוקף בייחוד בתנאים של שוק תנודתי ועצבני, כמו זה שאנו עדים לו בתקופת הזמן הנוכחית.

מניית אלוני חץ – ניתוח טכני

אחד הנושאים שמעסיקים לאחרונה את המנתחים הטכניים הוא מדד הנדל”ן מדד נדלן 15 פרץ לאחרונה את רצועת הדשדוש ששם נסחר בשנה האחרונה ועפ”י הניתוח הטכני מכיוון שהרצועה נפרצה כלפי מעלה הצפי הוא שמדד הנדל”ן יעלה.