Skip link

ניתוח טכני של מניית מנרב

מנרב מבצעת פרוייקטים של ניהול הנדסי ובניה . במישור הציבורי משתתפת בבניית עיר הבה”דים, מנהרת הרכבת בלטרון, מכון הטפלת מי ים, טרמינל 3 ועוד. במגזר העסקי פועלת בהשכרת נדלן מניב. במגזר הפרטי החברה מבצעת פרויקטים לבנייה בארץ ובחו”ל.

גידור קרנות או תעודות סל עוקבות?

גידור- קרנות או תעודות סל עוקבות? מאת: עופר מושקוביץ, פיננסים ניהול הון פרטי קרנות הגידור הן אחת מאבני היסוד של השקעות אלטרנטיביות בפרט ואמצעי לפיזור תיק ההשקעות. תיקי השקעות בקרב לקוחות הבנקאות הפרטית בעולם נוהגים להחזיק כ-10%-20% מאפיקי ההשקעה בקרנות גידור. מטרתן העיקרית של קרנות הגידור היא לייצר תשואה אבסולוטית (כלומר, תשואה אשר אינה מושפעת ממדדי ההשקעות הנפוצים). הסיכון באסטרטגיות ההשקעה קשור לשוק הספציפי בה היא מופעלת, כאשר נהוג לחלק את האסטרטגיות ל11 קטגוריות שונות….