Skip link

סיכום: תעודות סל של השקעות אלטרנטיביות הטובות והגרועות ביותר

Facebook

סיכום: תעודות סל של השקעות אלטרנטיביות הטובות והגרועות ביותר

הכול תלוי איך אתה מודד הצלחה

2 בינואר, 2015 בראד ציגלר, המדד של השוק

 

ג’ון בוגל, מייסד של קרן המשפחה ואנגארד, הזהיר משקיעים במשך שנים רבות מפני משחק עם תיקי ההשקעות שלהם. “אל תחפש מחט בערימת השחת”, אומר ג’ק הקדוש, “פשוט צריך לקנות את ערימת שחת”.

עם אמירה כזו, בוגל נגד בחירת מניות סלקטיבית ודוגל בשימוש בקרנות אינדקס. למה לנסות לנצח את השוק אם לא ניתן לעשות את זה באופן עקבי?

שלא במפתיע, יועצי השקעות רבים יוצאים נגד הרעיון של וגל. חלקם, בעיקר אלה מנהלים הקדשים ומוסדות, אומרים שהם מחויבים לחפש תשואות כמו המניות אבל ללא הסיכון המרוכז של השקעה במניות.

מה שמביא אותנו להשקעות אלטרנטיביות. הוספת אלטרנטיבי לתוך תיק יכולה בנסיבות מועילות, לשפר את התשואה ולגוון את הסיכון.
השנה הייתה קשה במיוחד להשקעות האלטרנטיביות. המניות המקומיות, שנמדדו על ידי מדד האס אנד פי 500, צברו כ-15 אחוזים בשנת 2014 עם תנודתיות שנתית של 11 אחוזים. מבין ההשקעות האלטרנטיביות, רק לקטגוריה אחת היו ביצועים טובים יותר מזה של שוק המניות המקומי.

השקעות אלטרנטיביות לא נועדו כמובן להיות הסטנדרט של תיק השקעות. למרבית המשקיעים הם נועדו להיות נספחים תיק.

הנדל”ן היה הבולט לטובה של השנה כשהוא מציע אפשרות או שניים לקבלת תשואה חיצונית ביחד עם תנודתיות נמוכה. תעודות הסל פאוור שר אקטיב נדל”ן ארה”ב השיגה יותר מפי שניים מהתשואה של האס אנד פי 500 ובתנודתיות נמוכה יותר וכל זה עם מתאם בינוני לשוק המניות הכללי.

אם היית מחפש השקעה עם מתאם שלילי למניות השנה, המדפים יהיו כמעט ריקים. רק שתי תעודות סל, הצמודה לזהב ותעודת סל קוונט שר ניטרלי לשוק (סימול (chep היו בעלי מקדם מתאם שלילי לאס אנד פי והמחיר של זה היה תשואה שלילית בתעודות הללו.

אם אתה מבסס את הצלחת הגיוון שלך על יחס שארפ – מד תשואות מותאמת לסיכון – האסטרטגיה הטובה ביותר היו “ניהול חוזים” ו”ערך מחלט” שבאו לידי ביטוי בתעודת הסל “עץ הדעת ניהול חוזים” (סימבול (wdtiותעודת הסל “איי קיו הכנסה מגודרת” (סימבול (arca הדרבי של תעודת הסל הטובה ביותר ל-2015 מתחיל לבעוט היום. הישארו לעדכונים שוטפים.

בראד ציגלר הוא המנהל לשעבר של שיווק ומחקר של “פאסיפיק אקסצ’יינג'” (היום arca).

קישור למאמר המקורי
סיכום: תעודות סל של השקעות אלטרנטיביות הטובות והגרועות ביותר

הכול תלוי איך אתה מודד הצלחה

2 בינואר, 2015 בראד ציגלר, המדד של השוק

ג’ון בוגל, מייסד של קרן המשפחה ואנגארד, הזהיר משקיעים במשך שנים רבות מפני משחק עם תיקי ההשקעות שלהם. “אל תחפש מחט בערימת השחת”, אומר ג’ק הקדוש, “פשוט צריך לקנות את ערימת שחת”.

עם אמירה כזו, בוגל נגד בחירת מניות סלקטיבית ודוגל בשימוש בקרנות אינדקס. למה לנסות לנצח את השוק אם לא ניתן לעשות את זה באופן עקבי?

שלא במפתיע, יועצי השקעות רבים יוצאים נגד הרעיון של וגל. חלקם, בעיקר אלה מנהלים הקדשים ומוסדות, אומרים שהם מחויבים לחפש תשואות כמו המניות אבל ללא הסיכון המרוכז של השקעה במניות.

מה שמביא אותנו להשקעות אלטרנטיביות. הוספת אלטרנטיבי לתוך תיק יכולה בנסיבות מועילות, לשפר את התשואה ולגוון את הסיכון.
השנה הייתה קשה במיוחד להשקעות האלטרנטיביות. המניות המקומיות, שנמדדו על ידי מדד האס אנד פי 500, צברו כ-15 אחוזים בשנת 2014 עם תנודתיות שנתית של 11 אחוזים. מבין ההשקעות האלטרנטיביות, רק לקטגוריה אחת היו ביצועים טובים יותר מזה של שוק המניות המקומי.

השקעות אלטרנטיביות לא נועדו כמובן להיות הסטנדרט של תיק השקעות. למרבית המשקיעים הם נועדו להיות נספחים תיק.

הנדל”ן היה הבולט לטובה של השנה כשהוא מציע אפשרות או שניים לקבלת תשואה חיצונית ביחד עם תנודתיות נמוכה. תעודות הסל פאוור שר אקטיב נדל”ן ארה”ב השיגה יותר מפי שניים מהתשואה של האס אנד פי 500 ובתנודתיות נמוכה יותר וכל זה עם מתאם בינוני לשוק המניות הכללי.

אם היית מחפש השקעה עם מתאם שלילי למניות השנה, המדפים יהיו כמעט ריקים. רק שתי תעודות סל, הצמודה לזהב ותעודת סל קוונט שר ניטרלי לשוק (סימול (chep היו בעלי מקדם מתאם שלילי לאס אנד פי והמחיר של זה היה תשואה שלילית בתעודות הללו.

אם אתה מבסס את הצלחת הגיוון שלך על יחס שארפ – מד תשואות מותאמת לסיכון – האסטרטגיה הטובה ביותר היו “ניהול חוזים” ו”ערך מחלט” שבאו לידי ביטוי בתעודת הסל “עץ הדעת ניהול חוזים” (סימבול (wdtiותעודת הסל “איי קיו הכנסה מגודרת” (סימבול (arca הדרבי של תעודת הסל הטובה ביותר ל-2015 מתחיל לבעוט היום. הישארו לעדכונים שוטפים.

בראד ציגלר הוא המנהל לשעבר של שיווק ומחקר של “פאסיפיק אקסצ’יינג'” (היום arca).

קישור למאמר המקורי
https://wealthmanagement.com/etfs/recap-best-and-worst-alternative-investment-etfs?NL=WM-09&Issue=WM-09_20150106_WM-09_252&sfvc4enews=42&cl=article_1&YM_RID=CPG090
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ –02-6251213

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ –02-6251213