Skip link

תחזית של תטא ל-22 בדצמבר 2019

בגרף, השוואה בין מדד ת”א 35, ת”א 90 והיתר 150. רואים שת”א 90 ממשיך להיות המדד החזק ביותר.
המדדים חיוביים, ת”א 35 רחוק בכשלושה אחוזים משיא כול הזמנים ובאופן לא מפתיע האס אנד פי נמצא בשיא

השקעות אלטרנטיביות מבצעות ניהול סיכונים שאינו קיים בהשקעות מסורתיות

נאדיה פפגאנס, אנליסטית השקעות אלטרנטיביות במורנינגסטאר, מגדירה השקעות אלטרנטיביות כהשקעות שהתוצאות שלהן שונות מהשקעות רגילות ושיש להן מתאם נמוך לשוק. לדבריה, מה שמאפיין השקעות אלטרנטיביות הוא ניהול סיכונים שאינו קיים בהשקעה רגילה במניות ואיגרות חוב.