Skip link

תחזית של תטא ל-15 בנובמבר 2015

Facebook

תחזית של תטא ל-15 בנובמבר 2015

בעז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1557.49

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 1.46%- והוא מרמז על התנהלות מדד ת”א 25 בירידה ל-1532 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה נמוכה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1553.69. הפיגועים בצרפת גורמים ככל הנראה לציפייה להמשך ירידה בבורסות חו”ל ועל כן סביר שמדד ת”א 25 ירד יותר מפער הארביטראג’ – אפילו עד 1520.
מתחילת השנה ועד לסגירה של יום חמישי עלה מדד ת”א 25 ב-6.3%, ת”א 75 עלה ב-1.5% ומדד היתר 50 עלה ב-21%.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

נראה שהסתיים הגל המתקן העולה ושאנו בדרך לשפלים חדשים. השוק נמצא בתקופת מבחן כי רק שבירת שפלים חדשים תאשר את המגמה היורדת לשנה- שנה וחצי הקרובות. כפי שניתן היה לראות מעוצמת השווקים, מדדי ארצות הברית הגיעו כמעט עד השיאים שלהם(הנאסדק 100 אפילו שבר שיא חדש) אבל מדד ת”א 25 החלש הגיע רק עד 1590, רחוק מהתיקון המרבי לרמת 1630 אליו היה יכול להגיע במסגרת תיקון סביר.
כדי להגיד שהמגמה ארוכת הטווח התהפכה לשלילית יש לראות שתי נקודות שפל יורדות ושתי נקודות שיא יורדות אבל בינתיים יש לנו רק שפל נמוך יותר. כל עוד לא נשבר שיא חדש, האישור לשינוי המגמה יתקבל רק בשבירת שפל נמוך יותר, כלומר ירידה אל מתחת לרמת ה-1469.
שינוי מגמה סביר שיתרחש בכול שוקי המניות בעולם יחד. אם אכן התהפכה המגמה, סביר שמדד ת”א 25 יהיה הראשון שישבור שפל נמוך יותר אבל חשוב לעקוב בעיקר אחר מדד האס אנד פי 500 כי אם וכאשר ישבר שם שפל, יהיה זה האיתות החזק ביותר לשינוי כיוון.
בהנחה שיתווספו איתותים נוספים שיאשרו את מגמת הירידה, יעד המחיר ארוך הטווח הוא 900 במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017.

מדד האס אנד פי 500, שער אחרון 2023

נראה שמדד האס אנד פי 500 החל בגל היורד, שאם המגמה אכן שלילית יגרום לשבירת רמת ה-1867.  רק שבירת השפל הזה, ובתנאי שלא יישבר שיא חדש לפני, יאשר את שינוי המגמה ארוכת הטווח לירידה.

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשנה האחרונה

להלן התשואה של מדדי חו”ל העיקריים מתחילת השנה:

צרפת- קאק             12.5%
גרמניה-דקס            9.5%
נאסדק   100          6.6%
נאסדק                     4%
אס אנד פי 500       1.7%-
דאו ג’ונס                3.2%-
אם אני צודק בתחזית השלילית יעד המחיר הוא 1100 נקודות ברבעון הראשון של 2017. אם יישבר שיא חדש נבחן את התחזית מחדש.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213