Skip link

שברון חיובית והתנהגות המחיר מאפשרת תכנון טרייד יעיל. ת”א 25 חיובי חלש והנאסדק עוצמתי בינתיים

ניתוח טכני למניית לין

מניית חברת לין  LIN מחיר אחרון:28.71$ חברת לין מדיה עוסקת בניהול ותפעול תחנות טלוויזיה וערוצים דיגטליים בארצות הברית. החברה מפעילה תחנות מקומיות ביותר מ-20 מדינות בתוך ארצות הברית ובנוסף גם אתרי אינטרנט, אפליקציות ומוצרי תוכן סלולריים משלימים. שידורי החברה מגיעים  ליותר מ-10 אחוז צפייה בבתי האב בארצות הברית. הגרף באדיבות בורסה גרף, תוכנה לניתוח טכני. אחרי הנפקתה בשנת 2002, אז עמד מחירה של לין על 27$ ירד מחירה עד לשפל של 45 סנט בתחילת שנת…